Veliki sezonski popust klima uređaja!
Veliki sezonski popust klima uređaja!
Veliki sezonski popust klima uređaja!
Veliki sezonski popust klima uređaja!
Veliki sezonski popust klima uređaja!
Veliki sezonski popust klima uređaja!

Zaštita od požara

Rigips protivpožarni sistemi

Rigips protivpožarni sistemi jesu najjednostavniji način zaštite konkstrukcija od dejstva vatre. Gips kao materijal koji u svojoj strukturi ima kristalno vezanu vodu predstvlja logično i prirodno rešenje za ovakve zahteve. Montaža suvim postupkom vatrootpornih sistema se ne razlikuje u bitnoj meri od montaže klasičnih sistema i tako daje još jednu prednost.

Elaborirani za sve zahteve sa atestima koji su urađeni po domaćim standardima Rigips sistemi su nezaobilazni u protipožarnoj zaštiti objekata.© 2009 - 2018 PROFESIONAL - Kragujevac | Sva prava zadržana